552 færre helt ledige i Nordland

www.nav.no www.nav.no

I august 2017 er det 2 644 helt ledige i Nordland, dette er 552 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 17 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

You May Also Like

Read previous post:
Et ærlig forsøk på å forklare valgsystemet

Close